Biblioteksstatistik 2015

I slutet av maj presenterades den årliga biblioteksstatistiken från Kungliga biblioteket. Rapporten visar att biblioteksenheter har minskat, men att biblioteken fortfarande är den kulturinstitution som finns spridd mest i hela landet. Kommunerna i Sverige satsar 4,1 miljarder kronor bara på sina folkbibliotek.

Folkbibliotek nyckeltal/invånare,  Dalarna/Riket:
Fysiskt bestånd – 5,3/3,8
Bestånd böcker med skriven text – 4,5/3,4
Driftskostnad – 443/419
Kostnad för fysiska medier – 49/39
Kostnad för e-medier – 2,9/4
Utlån fysiska medier – 6,7/6,4
Nedladdning e-böcker – 0,1/0,2
Fysiskt besök – 6,4/6,7
Bestånd anpassade medier – 0,22/0,13
Utlån anpassade medier – 0,25/0,19

Folkbibliotek nyckeltal per 1000 invånare, Dalarna/Riket
Årsverken – 0,55/0,49
Aktivitetstillfällen – 15,2/13,4

Folkbibliotek, Dalarna/Riket
Andel anställda kvinnor – 85%/81%
Andel årsverken för barn och unga – 21%/22%