Metoden Bör och gör

uppskattad bokI boken ”Uppskattande processövningar. Systemiska metoder för engagemang och förankring” finns allehanda bra metoder som vi frekvent har använt oss av i vårt processarbete. Boken rekommenderar vi gärna.

En bra metod för att utvärdera saker och händelser är ”Bör och gör”.

bor_gorKort om metoden:

Först tänker man själv, sen i par och slutligen samtalar man kring utvalda tankar i resp ruta: a, b, c och d.

a. Vad vi idag gör och vad vi bör fortsätta göra.
b. Vad vi gör idag men ej bör.
c. Vad vi borde göra men ej gör.
d. Vad vi ej gör idag och absolut inte bör göra.