Fjärrlån

Fjärrlåneverksamheten gör det möjligt för alla medborgare, oavsett bostadsort att få tillgång till den information eller litteratur man söker.

 

 

Transporter

Sändning av lådor från Falu stadsbibliotek till kommunbiblioteken sker fem dagar per vecka, måndag – fredag. Lådorna packas och hämtas för vidaretransport ut till kommunbiblioteken kl. 12.00.

Länsbiblioteket samarbetar med Högskolan Dalarna angående transporterna så att distansstuderande vid Högskolan Dalarna kan få sina böcker från högskolebiblioteket skickade direkt till kommunbiblioteket på hemorten.