Fjärrlån

Förändring av beställning av fjärrlån från 1 september 2017
Under sommaren 2017 har Falu stadsbibliotek provat på att sköta fjärrlånebeställningar som tidigare gått till länsavdelningen. Från och med 1 september blir det skarpt läge, då slutar länsbiblioteket helt med den praktiska hanteringen av fjärrlånen och stadsbiblioteket tar över. Ni reserverar som tidigare i Faluns katalog. Har ni frågor angående fjärrlånen maila till stadsbiblioteket@falun.se eller ring tel. 023-833 36.

Länsbiblioteket ansvarar som tidigare för Dalsök, transporter och medieutvecklingen i länet.
Från och med 1 september försvinner också Länsbibliotek Dalarnas Librissigel Fa, precis som e-posten fjarrlan.lans@falun.se

Transporter inom Dalarnas län

Fjärrlån inom Dalarnas län sänds till Falun för ompackning och distribution ut i länet. Sändning av lådor från Falu stadsbibliotek till kommunbiblioteken sker fem dagar per vecka, måndag – fredag. Lådorna packas och hämtas för vidaretransport ut till kommunbiblioteken kl. 12.00.

Studenter vid Högskolan Dalarna
Länsbiblioteket samarbetar med Högskolan Dalarna angående transporterna så att distansstuderande vid Högskolan Dalarna kan få sina böcker från högskolebiblioteket skickade direkt till kommunbiblioteket på hemorten.