KUB-projektet

KUB-kalaset i Rättvik, 2014.

Fakta

KUB var ett kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i de fyra länen: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet pågick från 1 februari 2012 till 30 juni 2014. Projektet medfinansierades av ESF (Europeiska Socialfonden).
Projektägare var Region Värmland. Dokumentation från kurser och föreläsningar finns kvar på www.kubprojektet.wordpress.com till och med år 2017 och har du glömt bort ditt lösenord till dokumentationen hör av dig oss så får du inloggningsuppgifterna.

Foto: Lennart Edvardsson / Rättviks bildarkiv ©