Kvalité och statistik

Kvalitet

Ett av länsbibliotekets uppdrag är att främja folkbibliotekens kvalitet. Det görs på flera sätt, bland annat genom arbetet med biblioteksplaner, studier och utvecklingsarbete.

I bibliotekslagen står det:

17§: ”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”.
18§: ”Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten (Kungl. biblioteket, KB) ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.”

Myndigheten, regionbiblioteken och valda representanter för kommunbiblioteken träffas regelbundet för kvalitetsdialog. Det finns två grupperingar:

  • Kvalitetsdialog Årsmöte. Gruppen träffas en gång per år och består av representanter från KB, samtliga regionbibliotek och två bibliotekschefer från varje län. Kvalitetsdialog är beslutande grupp för det gemensamma arbetet.
  • Strategigruppen Kvalitetsdialog. En mindre grupp som består av representanter för KB, regionbiblioteken samt 15  folkbibliotekschefer från hela landet. Gruppen träffas fyra gånger per år och arbetar med omvärldsbevakning, utveckling och strategier. Gruppen skapar arbetsmaterial för bibliotekens kvalitetsarbete.

Båda gruppernas arbete och beslut dokumenteras och kan följas på KB:s webb: http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/kvalitetsdialog/

Statistik

På Kungliga bibliotekets statistikblogg finns allt om hur det ser ut på svenska bibliotek. Länk till statistikbloggen.