Litteratur

Litteraturen som konstform

Länsbiblioteket ska bidra till arbetet med att lyfta litteraturen som konstform i länet genom
att:

• delta i arbetet med att utforma en strategi för litteraturområdet enligt Kultur- och
bildningsplanen,
• fortsätta utvecklingen av webbplatsen Dalalitteraturen.se,
• marknadsföra och informera om Dalalitteraturen.se i länet och landet,
• i samarbete med bland andra Ludvika kommun inventera idéer om och förutsättningar
för ett litteraturens hus i Dalarna,
• i samarbete med andra aktörer inventera exilförfattarskap i Dalarna.