Litteratur

Litteraturen som konstform

I den infrastruktur som finns idag visar mångfalden av aktörer att litteraturen är en angelägenhet för många ur flera olika perspektiv. Det är framförallt det litteraturfrämjande perspektivet som dominerar; de sammanhang där litteraturen möter sina mottagare. Däremot finns ingen tydlig linje som visar hur litteraturen som konstform ska utvecklas. Under planperioden 2016-2018 har litteraturområdet kartlagts ( Litteraturen i Dalarna 2017 )och ett antal aktiviteter testats i projektform. Under 2019 ska projektet utvärderas och resultaten ligga till grund för beslut om vägval när det gäller landstingets roll för litteraturen som konstform i Dalarna.

Landstinget Dalarna vill:

  • besluta om strategiska regionala insatser för att utveckla litteraturen som konstform.

För litteraturens skull
Med utgångspunkt i tidigare nationella utbildningar som MUSA, VISA, LISA samt vårt eget projekt Dela Läslust och de nationella satsningarna på bibliotek och det gemensamma bibliotekssamarbetet i länet driver Länsbibliotek Dalarna tillsammans med Litteraturens hus i Dalarna en fortbildningsserie på sex dagar över tre år.

  • Syfte: att utforska arbetet med skönlitteratur ur olika aktörers roller.
  • Mål: ökad kunskap om kvalitetsbegreppet, urval, läsaridentitet, genrer, bokmarknaden, läsfrämjande, författarnas villkor, litteraturforskning.
  • Målgrupp: bibliotekspersonal på folkbiblioteken i Dalarnas län.

Dalalitteraturen.se

Dalalitteraturen.se är en samlingsplats för litteratur från Dalarna. Här samlar vi författare med dalaanknytning och presenterar litterära platser runt om i Dalarna. Välkommen att botanisera i Dalarnas bokskog och få tips på utflyktsmål i litteraturens spår.

Länsbibliotek Dalarna är ansvarig för Dalalitteraturen.

 

Garanteratbrabocker.se

 

På Garanteratbrabocker.se skriver och tipsar biblioteken i Dalarna om sina favoriter bland de litteraturunderstödda böckerna, de så kallade KUR-böckerna. Tanken med bokbloggen började någonstans med att vi var några på biblioteken i Dalarna som tyckte det var hemskt synd att många av de fantastiska KUR-böckerna inte nådde ut riktigt till låntagarna som de borde. Vi hoppas att bloggen ska funka som en bokbank, så att man på biblioteken ska kunna tipsa besökarna om böcker som kanske inte är ens egen kopp te men som kollegor har gillat och recenserat.

Vi hoppas framför allt att garanteratbrabocker.se ska bli ett roligt och prestigelöst sätt för biblioteken att lyfta kvalitet och mångfald i aktuell svensk bokutgivning!