Litteratur

Litteraturen som konstform

I den infrastruktur som finns idag visar mångfalden av aktörer att litteraturen är en angelägenhet för många ur flera olika perspektiv. Det är framförallt det litteraturfrämjande perspektivet som dominerar; de sammanhang där litteraturen möter sina mottagare. Däremot finns ingen tydlig linje som visar hur litteraturen som konstform ska utvecklas. Under planperioden 2016-2018 har litteraturområdet kartlagts ( Litteraturen i Dalarna 2017 )och ett antal aktiviteter testats i projektform. Under 2019 ska projektet utvärderas och resultaten ligga till grund för beslut om vägval när det gäller landstingets roll för litteraturen som konstform i Dalarna.

Landstinget Dalarna vill:

  • besluta om strategiska regionala insatser för att utveckla litteraturen som konstform.

För litteraturens skull
Med utgångspunkt i tidigare nationella utbildningar som MUSA, VISA, LISA samt vårt eget projekt Dela Läslust och de nationella satsningarna på bibliotek och det gemensamma bibliotekssamarbetet i länet driver Länsbibliotek Dalarna tillsammans med Litteraturens hus i Dalarna en fortbildningsserie på sex dagar över tre år.

  • Syfte: att utforska arbetet med skönlitteratur ur olika aktörers roller.
  • Mål: ökad kunskap om kvalitetsbegreppet, urval, läsaridentitet, genrer, bokmarknaden, läsfrämjande, författarnas villkor, litteraturforskning.
  • Målgrupp: bibliotekspersonal på folkbiblioteken i Dalarnas län.

Första träffen 181108:
Kulturrådet informerade bl.a. om distributionsstödet – urvalsprinciper, fördelning mellan genrer och kvalitetsbegreppet. Håbo kommunbibliotek berättade om ”Läsfrämjande möten och en timmes lästid om dagen” en process som ingick i projektet Dela Läslust.

Andra träffen 190304:
Regionbibliotek Halland berättade om ”Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek”. Deltagarna diskuterade vad kvalitet är och hur fungerar det i litteraturen.

Dalalitteraturen.se

Dalalitteraturen.se är en samlingsplats för litteratur från Dalarna. Här samlar vi författare med dalaanknytning och presenterar litterära platser runt om i Dalarna. Välkommen att botanisera i Dalarnas bokskog och få tips på utflyktsmål i litteraturens spår.

Länsbibliotek Dalarna är ansvarig för Dalalitteraturen.

 

Garanteratbrabocker.se

 

På Garanteratbrabocker.se skriver och tipsar biblioteken i Dalarna om sina favoriter bland de litteraturunderstödda böckerna, de så kallade KUR-böckerna. Tanken med bokbloggen började någonstans med att vi var några på biblioteken i Dalarna som tyckte det var hemskt synd att många av de fantastiska KUR-böckerna inte nådde ut riktigt till låntagarna som de borde. Vi hoppas att bloggen ska funka som en bokbank, så att man på biblioteken ska kunna tipsa besökarna om böcker som kanske inte är ens egen kopp te men som kollegor har gillat och recenserat.

Vi hoppas framför allt att garanteratbrabocker.se ska bli ett roligt och prestigelöst sätt för biblioteken att lyfta kvalitet och mångfald i aktuell svensk bokutgivning!

Biblioterapi

Biblioterapi handlar om att läsa och skriva för att få insikter i vad det är att vara människa och ett biblioterapeutiskt arbetssätt innebär att man medvetet utforskar upplevelsen av litteratur, skrivande, konst, film, musik eller andra uttryckande konstformer. Syftet är att främja välmåendet och det personliga växandet genom reflektion och samtal. Det får gärna ske i grupp, då kan vi lära av varandra. Handledarens uppgift är att lyssna och fånga upp det som bidrar till processen, och vara guiden som lotsar vidare.

I Dalarna har vi bildat ett nätverk för biblioterapi där vi träffas ett par gånger per år.