Medieutveckling

Mångspråk

Biblioteken i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora ansvarar för att sköta inköp av kompletterande mångspråkiga medier. De ansvarar också för att förse kommunbiblioteken och sjukhusbiblioteken med enstaka lån och depositioner på de aktuella språken. Språken är uppdelade enligt följande:

Avesta: Turkiska, ryska och spanska

Borlänge: Thailändska, somaliska, bosniska, kroatiska och serbiska

Falun: Arabiska

Ludvika: Farsi, kinesiska, tigrinja och amhariska

Mora: Dari, polska och pashto

 

Skicka din beställning till bibliotekets allmänna e-postadress

Avesta: bibliotek@avesta.se

Borlänge: biblioteket@borlange.se

Falun: stadsbiblioteket@falun.se

Ludvika: bibliotek@ludvika.se

Mora: biblioteket@mora.se