Nyhetsbrev

Länsbibliotek Dalarnas nyhetsbrev utkommer 1 g/månad (med uppehåll under sommaren) och är främst till för kommunbiblioteken men även andra som är intresserade av det som sker inom bibliotekssfären och närliggande områden.

Bidra du med

Skicka gärna in en notis med foto när någon ny person börjar arbeta på ert bibliotek.
Du som vill göra ett inlägg från ditt kommunbibliotek eller puffa för något som du tror är relevant för biblioteken, tänk på att skriva kort. Max 800 tecken.
E-posta text och bild till Birgitta Winlöf, birgitta.winlof@regiondalarna.se

Vill du också ha nyhetsbrevet?

Skicka din e-postadress till oss, lansbibliotek.dalarna@regiondalarna.se, så ordnar vi det till nästkommande utskick.

Årets nyhetsbrev:

Vecka 3 2019

Vecka 7 2019

Vecka 11 2019

Vecka 15 2019

Vecka 19 2019

Vecka 24 2019