Stärkta bibliotek

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

I Dalarnas län har vi erbjudit konsultstöd till de kommunbibliotek som så önskar. Av länets 15 bibliotek var det 12 stycken som tog del av erbjudandet. Vi har nu gjort en sammanställning över ansökningarna till Kulturrådet och ett sammandrag finns här:  Stärkta bibliotek Dalarna sammanställning