Om oss/Kontakt

Om Länsbiblioteket

Länsbibliotek Dalarna är en del av det nationella biblioteksnätverket med uppdrag att främja folkbibliotekens utveckling i länet. Länsbiblioteket tillhör Kultur- och bildningsförvaltningen i Region Dalarna.

De kommunala bibliotekens behov, landstingets kultur- och bildningsplan, landstingets biblioteksplan och bibliotekslagen utgör grunden för verksamheten. Fokus ligger på att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller länets folkbibliotek. Länsbibliotek Dalarna erbjuder biblioteken i Dalarna stöd  i deras utvecklingsprocesser. Vi agerar även processledare och kan bland annat erbjuda metodutveckling i verksamhetsfrågor för bibliotek. Länsbiblioteket arrangerar även fortbildningar och nätverksträffar och har som mål att alltid ha ett barn- respektive tillgänglighetsperspektiv i de arrangemang som vi står för.

Styrdokument

Kultur-och bildningsplan 2019-2022

Biblioteksplan 2019-2022

Länsbibliotek Dalarna 2016, verksamhetsberättelse.

Bibliotekslagen

Handlingsplan för tillgänglighet 2017-2018

Länsbibliotekschef

Maria Törnfeldt
Tel:  072-143 80 37
E
-post: maria.a.tornfeldt@ltdalarna.se