Design thinking för bibliotek

Nu är Design thinking for libraries översatt till svenska!3C427FC1-5CBA-42EF-A5F5-91C26A709964

Design thinking är en kraftfull metod för verksamhetsutveckling som kombinerar uppdrag och professionell behovsanalys med användarperspektiv. Genom att översätta Design thinking for libraries från engelska till svenska, kombinerat med att genomföra och dokumentera workshops där metoden tillämpas, hoppas vi på att metoden når fler.

På hemsidan för Design thinking för bibliotek hittar du Verktygslådan Design thinking för bibliotekoch här kan du ladda ner de tre häftena:

  • Design thinking för bibliotek – verktygslådan
  • Design thinking för bibliotek – praktiska övningar
  • Design thinking på en dag

62403EDF-97D7-488D-B445-CBE3742EC1C5 9CDA8FD3-CB0C-4F7F-8E84-890E4E14C650

Sveriges biblioteksstatistik 2017

Skolbiblioteken ökar  – och personalen är viktig för ungas läsvanor

Antalet skolbibliotek är på uppåtgående. Nu har 213 av Sveriges 290 kommuner skolbibliotek med minst halvtidsbemanning – en ökning med 11 kommuner sedan förra året. Det visar den nationella biblioteksstatistiken som Kungliga biblioteket (KB) publicerar idag. Rapporten visar också att de meröppna biblioteken fortsätter att öka, de fysiska besöken har gått ned med 3 procent och utlåningen på folkbiblioteken minskar.

Läs eller ladda ner rapporten här.

Bibliotekskonsulent för samordning och utveckling av bibliotekssamverkan, Länsbibliotek Dalarna

foten

Välkommen att söka tjänsten som bibliotekskonsulent för samordning och utveckling av bibliotekssamverkan i Dalarna.

Arbetsuppgifter
Länsbibliotek Dalarna är en del av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning. Vi arbetar med barnkonventionen som grund och med bibliotekens demokratiska uppdrag för ögonen.

Nu söker länsbiblioteket en bibliotekskonsulent som ska ansvara för vårt arbete med bibliotekssamverkan i Dalarna.

Ditt uppdrag är att bidra till förverkligandet av Dalarnas kommunbiblioteks projekt om bibliotekssamverkan. Genom denna samverkan stärker biblioteken demokratin i Dalarna och invånarnas rätt till information, kunskap och kultur. Samverkan säkrar fortsatt utveckling av biblioteken och ger bättre användning av gemensamma resurser.

Du arbetar nära kommunbiblioteken och förverkligar bibliotekssamverkan som ett medel för utveckling. Du leder arbetsgrupper av bibliotekspersonal i projektet och stödjer bibliotekscheferna i förändringsarbetet som bibliotekssamverkan innebär.
Du omvärldsbevakar och nätverkar med andra bibliotekssamarbeten i landet.

En förstudie slutfördes 2017 och projektfasen inleds 2018. Till att börja med samordnar du införandet av projektet. Sedan blir du den som koordinerar och stimulerar utvecklingsarbetet. Du ansvarar också för att hålla i uppföljning och kvalitet inom bibliotekssamarbetet. I ditt arbete ska du skriva och prata inför grupper och kommunicera i digitala kanaler.

Som konsulent har du rollen som samordnare, stödjare och utvecklare. Du är en del av arbetslaget på Länsbibliotek Dalarna. Tillsammans med kollegorna leder du processer, omvärldsbevakar och stödjer biblioteken i utvecklingsfrågor.

Arbetet som bibliotekskonsulent innebär en hel del resande, främst inom länet, men även i övriga Sverige. Övernattningar förekommer i samband med tjänsteresor.
Tjänsten är placerad i Falun.

Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap, bibliotekarieexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant.

Vi vill att du är bra på att leda och samordna och att du gärna delar med dig av dina kunskaper och får människor engagerade. Du är öppen och inkluderande och kan både ge och be om hjälp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Förståelse för villkoren för folkbibliotekens arbete är meriterande.

Körkort B behöver du ha i vårt vidsträckta län.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning 100 %. Månadslön. Placeringsort Falun.
Tillträde i september 2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan senast 2018-06-08.
Sök tjänsten här: Landstinget Dalarna

Intervjuer kommer att ske under vecka 25.

Kontakt: Maria Törnfeldt, länsbibliotekschef maria.a.tornfeldt@ltdalarna.se , 072-143 80 37
För DIK: Daniel Sundgren, daniel.sundgren@ltdalarna.se
tel. 023-49 28 44
För Vision Margareta Nordman, vision.falun@ltdalarna.se
tel. 023- 49 08 50

 

Nationell biblioteksstrategi – lansering av förslag

Demokrati

Nu har den nationella biblioteksstrategin publicerat Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi . Det är ett utkast till förslag för en strategi som ska uttrycka en långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksteksverksamheten i Sverige. Den ska lämna förslag som ökar biblioteksväsendets möjligheter att uppfylla bibliotekslagen.

Man delar in sitt utkast i 6 målområden. Det första är Demokrati, och det är överordnat de andra. Sedan följer Tillgänglighet, Utbildning, Läsning, Digitalisering och Infrastruktur. Inom varje område definieras hot, hinder, utmaninger, möjligheter och problem. Möjliga åtgärder och förslag till ansvarsfördelning lämnas också. Ett otippat, men intressant förslag är att biblioteken ska ingå i totalförsvaret: ”Biblioteken bör ha en viktig roll och ansvar som en unik, öppen samhällelig arena och en garant för en säker lina till korrekt information vid kris och krig” (sid. 9)

Läsning (2)Under sommaren och hösten sker dialog om förslagen. De presenteras på Biblioteksdagarna i Stockholm i maj och vid Bok & Bibliotek i Göteborg i september. Under hösten blir det konferenser på fem ställen i landet som ska ge tillfälle till dialog om innehållet. (Notera gärna redan nu den 10 oktober i Örebro).

Presentationen av förslaget skedde i Kalmar den 8 maj och kunde också följas på webben.  Läs mer om de olika rapporter som den nationella biblioteksstrategin har sammanställt. De är både värdefull omvärldsanalys och goda kunskapsöversikter och lägesbeskrivning. Du hittar dem på den nationella biblioteksstrategins blogg.

 

 

Lotta Geffenblad tilldelad Ottilia Adelborgpris

Författaren, konstnären och illustratören har bland annat gjort barnböckerna om Prick och Fläck, Betty mitt i natten och böckerna om Aston. Det är eleverna i årskurs tre i Gagnefs kommun som röstat fram pristagaren. Ur motiveringen kan man bland annat läsa följande: ”Geffenblad är en egensinnig bilderboksskapare som påminner oss om livets komplexitet och om fantasins outgrundliga kraft”.

Ottilia Adelborg-priset, med syftet att lyfta fram ett kvinnligt konstnärskap, tilldelas en barnboksillustratör som verkar i Ottilia Adelborgs anda. Priset, som består av 20 000 kr och ett diplom med Adelborgmotiv, utdelas av Gagnefs kommun vartannat år den 6 december – årsdagen av Ottilias födelse. En jury nominerar tre illustratörer varav en pristagare röstas fram av kommunens tredjeklassare. Priset instiftades av Gagnefs kommun år 2000.