Stärkta bibliotek 2019

Stärkta bibliotek är en satsning på landets folkbibliotek som regeringen gett Kulturrådet i uppdrag att genomföra under treårsperioden 2018–2020. Ansökningarna visar stor bredd och variation, men en tydlig tendens andra året är fler satsningar på digital kompetens och digital utveckling. Antalet insatser som vänder sig till unga vuxna har ökat, även om barnen fortfarande är den grupp som det satsas mest på.  Hela 367 ansökningar kom in till Kulturrådet som nu fördelar 220 miljoner kronor till insatser på folkbiblioteken över hela landet.

Dalarnas kommuner beviljades totalt 13 595 000 kronor fördelade till följande kommuner:

 • Avesta, 700 000 kronor
 • Borlänge 1 000 000 kronor
 • Falun, 1 000 000 kronor
 • Hedemora, 295 000 kronor
 • Leksand, 700 000 kronor
 • Ludvika 1 200 000 kronor
 • Malung-Sälen, 2 000 000 kronor
 • Malung-Sälen (i partnerskap med Smedjebacken och Älvdalen) 1 200 000 kronor
 • Mora, 750 000 kronor
 • Orsa, 800 000 kronor
 • Rättvik, 800 000 kronor
 • Smedjebacken, 800 000 kronor
 • Säter, 900 000 kronor
 • Vansbro, 650 000 kronor
 • Älvdalen, 800 000 kronor

Kulturrådet har sammanställt en rapport över ansökningarna under 2018. Ladda ner eller läs rapporten på Kulturrådets webb.

Kunskapspass inom Språknätverk Dalarna

Som en del av insatserna inom vårt samverkansarbete mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola i Dalarna, med arbetsnamnet Språknätverk Dalarna, kommer Länsbibliotek Dalarna att under hösten 2019 och våren 2020 erbjuda all bibliotekspersonal i länet fortbildning kring små barns språkutveckling.

Vi kallar fortbildningsinsatsen Kunskapspass, och vi har lagt upp dem på fyra tillfällen. Två av passen riktar sig till all bibliotekspersonal på folkbiblioteken, de andra två specifikt till personal som arbetar med barn och ungdomar som målgrupp.

Det kommer att vara logoped Nea Hedefalk som håller i kunskapspassen, och Nea och bibliotekskonsulent Malin Magnusson Barle, kommer efter överenskommelse till biblioteken under det kommande året.

För mer info och frågor: malin.magnussonbarle@regiondalarna.se

 

Biblioteksstatistik 2018

Folkbibliotekens utlåning av e-böcker har ökat med nästan 30 procent på ett år. Det framgår av Sveriges officiella biblioteksstatistik, som Kungliga biblioteket (KB) publicerat. Den visar även att bara 37 procent av landets elever har tillgång till ett enskilt skolbibliotek, som är bemannat på halvtid eller mer. Under 2018 var utlåningen av e-böcker uppe i 2,3 miljoner på folkbiblioteken. Det är en ökning med 28 procent sedan föregående år. Läs mer på Kungl. bibliotekets webb.

Rapport från konferensen ”Ett demokratiskt digitalt Dalarna 2.0”

Den 9 april träffades deltagare från kommunala och regionala verksamheter, studieförbund och civilsamhällets organisationer i Borlänge för att ta ett steg till i arbetet för digital delaktighet. Till viss del kan mötet ses som en fortsättning på en dag i Leksand i november då inspirerande föreläsningar samsades med att ett flertal goda exempel visade upp sig. Deltagarnas synpunkter, önskningar och idéer från den tidigare konferensen fick ligga till grund för årets träff, där de omvandlades till sex olika frågeställningar som avhandlades i två workshop-pass.
Emily Nordqvist (PPT) från Digitaliseringsrådet fanns med som inspirationsföreläsare och DigidelCenter (PPT) i Rättvik och Säter samt 2047 Science Center i Borlänge presenterade var sin bild av hur arbetet med digitalt stöd och lärande kan se ut.
Tjänstemän, politiker, företagare och engagerade anställda och medlemmar deltog. Konferensen i Galaxen visade på bredden när det gäller de som vill arbeta för en ökad digital delaktighet kopplat till att slå vakt om ett demokratiskt samhälle och allas lika värde. Läs hela rapporten här.

En dag om BUFFF, biblioterapi och om samarbete

Hösten 2017 var vi, Malin Magnusson Barle och Suzanne Lazar, båda projektledare för Ett läslyft för Dalarna, i Stockholm för en heldagskonferens som Kulturrådet ordnade. Temat för dagen var Vuxnas läsning, och den ena intressanta programpunkten avlöste den andra, från läsfrämjandesatsningar i hembygdsgårdar till bibliotekspersonalens syn på skönlitteratur på svenska bibliotek.

Men den punkt som gjorde djupt intryck på oss var när Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg berättade om den svenska kriminalvården, om livet i fängelse, om hur man arbetar med återanpassning till ett liv i frihet – där läsningen och litteraturen kom in – och: om de 30 000 barn i Sverige som har en förälder eller ett syskon eller annan familjemedlem i fängelse. ”De här barnen”, avslutade Nils Öberg sin föreläsning, ”det är dom ni kan göra något för, ni som arbetar med läsning, littatur, läsfrämjande. Det är i den här gruppen barn och unga som vi till allra största del kommer att finna nästa generations dömda interner, om vi vuxna i samhället inte gör någonting för att hjälpa dem.”

I tisdags, den 26 mars, höll vi vår efterlängtade konferensdag på temat Barn med föräldrar eller familjemedlemmar i fängelse – en dag som lockade deltagare från alla möjliga organisationer i länet. Frågan vi ville lyfta är hur vi tillsammans i länet kan arbeta för barn som p.g.a. sin sociala livssituation riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, utanförskap, att misslyckas i skolan och att själva hamna i kriminalitet senare i livet. Om vi ska kunna uppnå en god och jämlik hälsa för Dalarnas befolkning – där språk, bildning och makt att uttrycka sig är grundläggande faktorer – måste vi samverka och samarbeta, och vi måste börja med barnen. Om detta pratade Suzanna Westberg, folkhälsochef i Region Dalarna, som också betonade läsningens och litteraturens kraft för förståelse och samtal.

Pia Bergström från BUFFF (Barn och Ungdom med Föräldrar/Familjemedlem i Fängelse) berättade om föreningens arbete med familjerna och barnen. Pia är även utbildare i biblioterapi, något som vi fokuserade på eftermiddagen, då länsbibliotekets Birgitta Winlöf fick lära oss om det biblioterapeutiska arbetssättet och även lät oss pröva på ett par skrivövningar. Efter det presenterade Malin högläsningsmetoden Shared Reading, och planerna som finns i Sverige på att sprida och utveckla metoden.

Kriminalvården var på plats, varav två barnombud, som berättade hur de försöker arbeta utifrån ett barnperspektiv.
Cilla Rhodin  på Dalarnas bildningsförbund pratade folkbildning och samarbete över verksamhetsgränser – som är Ett läslyft för Dalarnas hela idé – och Elin Callmer från Dalateatern läste högt ur antologin ”Du, jag, vi – om att ha en förälder i fängelse”, texter från unga som deltagit i BUFFF Sthlm:s skrivargrupp, med en röst som gav texterna liv och själ.

Vi är med andra ord oerhört tacksamma för alla våra fantastiska gäster som föreläste denna dag!
Intresset för dagen var stort, vi fyllde salen i Fryshuset i Borlänge till brädden. Så tack också alla ni från bibliotek, studieförbund och föreningar, från skola, förskola, barnhälsovård, socialtjänst, sjukvård, hälsovård, myndigheter och kultur. Hurra för er och ert engagemang!