Studiebesök

Mall för studiebesök

I en artikel i Biblioteksbladet använder Johanna Hansson och Malin Ögland sig av tre begrepp som vi med framgång använt oss av vid studiebesök inom olika projekt. Författarna för i artikeln ett resonemang om hur bibliotek kan förhålla sig kompletterande, konkurrerande eller kompenserande till sin omvärld beträffande medierna, rummet och kompetensen.

De tre begreppen kan tillsammans med ett fjärde, barnperspektivet, utgöra struktur för studiebesök i sin helhet och även för dokumentationen. Barnperspektivet borde kunna inordnas under medierna, rummet och kompetensen men för att det inte ska bli bortglömt är det säkrast att ta med det som en egen punkt.

 • Medier
  Hur synliggörs e-medier och e-tjänster?
  Hylluppställning. Genrer? Utbrytningar?
  Exponering?
  Vilka olika medier finns? Märks några tydliga prioriteringar?
 • Rummet
  Entrén – hur utnyttjar man den? Vad finns i närheten?
  Kan du hitta några ”signaler” som rummet ger till användaren?
 • Kompetensen
  Bemötande – är bibliotekets idé och vision tydligt iscensatt? På vilket sätt?
  Kan du avgöra om det finns ett konkurrerande, kompletterande eller kompenserande
  förhållningssätt till bibliotekets omvärld?
 • Barnperspektivet
  Hur märks det om – och i så fall hur – biblioteket samarbetar med barn och unga?

 

Hansson, Johanna & Ögland, Malin, ”Ska vi konkurrera eller kompensera?” Biblioteksbladet 2006:5, s. 20-21.