”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut”

Läsfrämjande – så aktuellt, så behövt!

Folkbiblioteken har i alla tider arbetat för att främja litteratur och läsning. Metoder och innehåll har däremot skiftat.

  • Vilka aktiviteter gör vi idag?
  • Vilka målgrupper vänder vi oss till?
  • Hur mycket tid lägger vi på läsfrämjande aktiviteter?
  • Och vilken grund har vi för vårt arbete?
  • Stödjer vi oss på styrdokument och forskning eller gör vi det vi alltid brukar göra?
  • Vilka samarbetar vi med?

Dessa frågor lyfter forskaren Catarina Schmidt i denna undersökning som också är en inventering över läsfrämjande aktiviteter i Sveriges sex södra län/regioner.

Rapporten är tänkt att fylla många funktioner; att både vara en inspirationskälla och fungera som reflektions- och diskussionsunderlag för framtida prioriteringar.

Var med och nominera Sveriges bästa barnböcker

Varje år delar Svensk biblioteksförening ut barnboksplaketter till Sveriges bästa barnböcker. Priset delas ut i tre olika kategorier: Nils Holgersson-plaketten tilldelas bästa barn- eller ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten går till bästa illustratör och Carl von Linné-plaketten till bästa faktabok. Juryn består av experter på barns läsning och är verksamma inom biblioteksverksamhet för barn och unga. Juryn vill nu gärna få in nomineringar från dig som är medlem och verksam inom området barn- eller skolbibliotek. Det går att föreslå en eller flera böcker i de tre olika kategorierna och böckerna ska vara svenska originalutgåvor. Nils Holgersson-plaketten och Elsa Beskow-plaketten delas endast ut till de som inte har fått priset tidigare. Senast den 13 april 2015 ska nomineringarna vara inskickade till se@biblioteksforeningen.org eller per brev till Svensk biblioteksförening, Att: Stefan Engström, Box 70380, 107 24 Stockholm  http://www.biblioteksforeningen.org/2015/02/26/nominera-sveriges-basta-barnbocker/

Elsa Beskow-plaketten 2014 gick till Skuggsidan av Per Gustavsson

Mikrobibliotek i Dalarna

Studieförbundet NBV i Dalarna har med stöd av Landstinget Dalarna startat ett projekt som stödjer invandrarföreningar att starta mikrobibliotek i sina föreningslokaler. Idag finns åtta sådana bibliotek i fem av Dalarnas kommuner. Föreningarna bestämmer vilken inriktning deras bibliotek ska ha. Ganime Stålenhag, som är distriktschef på NBV Dalarna berättar:

– Föreningarnas mikrobibliotek är basen för föreningens folkbildningsverksamhet. Det handlar också om att uppmuntra människor till läsning. Människor som kanske inte så lätt hittar till ortens bibliotek eller till bokhandeln. Studiecirkelverksamheten får högre kvalitet när föreningen har ett bibliotek.

Bokskap

Läs mer om mikrobiblioteken i Dalarna Folkbildningsrådets rapport Läslust – läsfrämjande insatser inom folkbildningen 2014. Rapport om läslust från Folkbildningsrådet

 

24 februari – Sverigefinnarnas dag

 

 

 

 

 

Sedan 1999 har sverigefinnarna haft status som nationell minoritet men deras rättigheter förstärktes i och med lagändringen 2010. Det gäller särskilt de kommuner som ingår i det så kallade förvaltningsområdet för finska. I de kommunerna har sverigefinnarna numera rätt att tala finska vid myndighetskontakter, och kommunerna måste också erbjuda till exempel finskspråkig barn- och äldreomsorg. I Dalarna gäller det kommunerna Borlänge, Ludvika och Smedjebacken. Landstinget Dalarna är ett förvaltningslandsting. www.minoritet.se

 

Eftersom Sverige inte registrerar etnicitet är det svårt att veta exakt hur många sverigefinnarna är, men omkring 470 000 personer talar finska i Sverige. Sverigefinnarna har rötter ända tillbaka till tidigt 1600-tal, men de flesta kom som arbetskraftsinvandrare efter andra världskriget då svensk industri gick på högvarv.

Konferens: Sharing is caring

Sharing is caring, en heldag om digitala utmaningar för informationsförsörjning och resursdelning. Användare, resurser och system – hur går ekvationen ihop? Välkommen till en konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete fredag den 24 april i Stockholm. Arrangörer är Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Stockholm, Malmö stadsbibliotek samt Kungliga biblioteket. Läs mer och anmäl dig på Kungliga bibliotekets webbplats