Intressanta bibliotekskonferenser: Helsingfors i mars och Lund i maj

Helsingfors Stadsbibliotek bjuder in till internationell konferens den 19-20 mars under rubriken Designing today, destination tomorrow – libraries equipped to serve and innovate.

Helsingfors planerar för nytt huvudbibliotek med sikte på att öppna  2018. De konstaterar att nya bibliotek behöver utformas efter hur ny teknik och förändrade mönster i användningen av bibliotek kräver att vi tänker nytt om både lokaler och tjänster. Hur behöver morgondagens bibliotek se ut? Vad ska hända inuti dem? Vad krävs av personalen? På konferensen får du ta del av vad som händer i olika delar av världen, bland annat från Århus och Oslo här i Norden och från Halifax i Kanada. Läs mer om konferensen här.

Den 5-7 maj bjuder Svensk Biblioteksförening in till Biblioteksdagarna som i år äger rum i Lund. Samtidigt firar Biblioteksföreningen 100-årsjubileum.

Konferensen bjuder på storföreläsningar och olika valbara seminarier. I år är det dalamedverkan i ett av seminarierna då Karin Rytter, Älvdalen och Marie Ohlsson, Smedjebacken samtalar med Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna  under rubriken Att leta sig ut ur biblioteket – exempel från två Dalabibliotek, Smedjebacken och Älvdalen. De ställer sig frågan hur kan bibliotekens uppsökande arbete kan gestalta sig på 2010-talet. Med utgångspunkt i projektet med Tvättstugebibliotek i Smedjebacken och projekten Bokleffe och DigIT i Älvdalen samtalar de medverkande om bibliotekens möjligheter att nå utanför biblioteksväggarna.