Ny rapport om bibliotekslagen

Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de spelar för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Den knyter på så sätt an till hur bibliotekens grundläggande uppdrag uttryckts i internationella sammanhang, till exempel i IFLA:s och Unesco:s olika biblioteksmanifest.
Svensk biblioteksförening har nu tagit fram en rapport som sammanfattar motiven till bibliotekslagens bestämmelser: För det demokratiska samhällets utveckling – bibliotekslagen enligt lagstiftaren. Syftet är att lyfta fram vad riksdag och regering velat uppnå med lagen och att tydliggöra vad den handlar om bortom de ibland korthuggna och något tekniska formuleringarna i olika paragrafer.

Länsmöte 2015

Temat för länsmötet den 16 april i Leksand var ”Skaparbibblan” – bibliotek som arena för nya sätt att skapa berättelser.

Robotar

Vad är egentligen makerspace och Skaparbibblan? Och vad har det att göra med bibliotek? Makerspace är ett sätt att höja bibliotekets status, att få in samhället i biblioteket. Ett makerspace bygger på att intresserade personer kommer, skapar, delar kunskap. Men precis som biblioteket erbjuder åtkomst till datorer, erbjuder makerspaces och medialabb verktyg eller möjligheter till skapande som många av våra kommunmedborgare annars inte skulle ha råd till eller få åtkomst till.

Läs mer under Dalarnas biblioteksförbund.

”Nu talar böckerna med oss”

Lisa Irenius, chef för SvD kulturredaktion tar i sin krönika den 12 april upp böckernas erfarenheter av oss läsare genom digitaliseringen av litteraturen. När boken avslöjar hur vi läser den. Genom tjänsten Google ngram Viewer som lanserades i december 2010, kan böcker dela med sig av gemensamma erfarenheter genom sekler. Vi kan se hur ord och fraser använts.  Vi kan t ex se att ordet secret ofta användes i böcker runt 1830 men att användningen minskat på 1980-talet. Ordet travel har däremot en omvänd kurva. Nu börjar även böckernas erfarenheter av läsarna komma till vår kännedom. Nu kan de berätta exakt hur de blivit lästa. Hur snabbt vi läser, om hela boken blev läst eller efter vilken sida vi gav upp. Hur kommer dessa kunskaper att påverka förlagen? Läs hela krönikan

Kulturrådets första steg mot att integrera frågor som rör barn- och ungdomskultur på sin webbplats

” Kulturrådet verkar för barns och ungas rätt till kultur. Myndigheten ska se till att barn och unga får möjligheter att delta i det konstnärliga och kulturella livet, att de får uppleva kultur och att de själva får skapa.”

Webbplatsen innehåller samlad information om barn- och ungdomskultur, skapande skola och läsfrämjande. Till exempel går det att läsa om det nystartade nationella pilotprojektet: Bokstart Sverige. Här finns också information om hur det nya stödet till läs- och litteraturfrämjande ser ut. Direktlänkar till Läsambassadörens podd ”Läs för livet!” ger möjlighet att lyssna till flera intressanta samtal, bland annat talar forskaren Catharina Schmidt om ”Hur blir man en sån som läser”. Den tidigare så omtyckta men nedlagda projektdatabasen ”Bolla” uppstår nu snart igen på Kulturrådets webbplats och fortsatt arbete med att fylla på nytt material kommer att ske under våren.

http://www.kulturradet.se/sv/bou/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA