Från traditionellt akademiskt bibliotek till modern lärmiljö

”Som ett magiskt snölandskap. Få svenska publika projekt kan mäta sig med interiören i det nya högskolebiblioteket i Falun.” Så beskrivs högskolan Dalarnas bibliotek i Falun i tidskriften Arkitektur (2014:5 s. 44-51).  Kurt Byström (text) och Victoria Törnqvist (foto) har skrivit rapporten ”Från traditionellt akademiskt bibliotek till modern lärmiljö. Högskolan Dalarnas bibliotek – förväntningar och resultat.

I denna rapport beskrivs idéerna bakom Högskolan Dalarnas prisbelönta bibliotek i Falun. Planerings- och byggprocessen beskrivs och det färdiga resultatet utvärderas, samt de erfarenheter som har gjorts delas.

Länk till rapporten.