Kompetensdag – Bibblan Svarar

Den 12 oktober arrangerar Bibblan svarar i samarbete med Kungliga biblioteket en kompetensutvecklingsdag för i första hand Bibblan svarars operatörer, men de välkomnar även andra intresserade av referensarbete.

Bibblan svarar är en nationell digital svarstjänst, som finansieras av Kungliga biblioteket och administreras av Malmö stadsbibliotek. För närvarande medverkar ett 50-tal bibliotek och cirka 180 bibliotekarier i tjänsten, men man vill gärna utöka nätverket.

bibblan-svarar

Välkommen till en dag av kunskap och kompetens!

När: 12 oktober 9.30-16.00
Var: Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm

9.30 – 10.00 Registrering och morgonfika
10.00 – 10.15 Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg hälsar välkommen
10.15 – 10.30 Bibblan svarar – nuläge, Sofia Murray och Gunilla Fors
10.30 – 11.00 Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrategi Karin Linder och Krister Hansson presenterar läget så här långt
11.00 – 11.15 Bensträckare
11.15 – 12.15 Statistik på scb.se, Sofia Quell och Clas Älgenäs från SCB
presenterar webbplatsen samt statistikdatabasen

12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.05 UR som resurs för lärande och UR:s uppdrag och syfte
Carl Sahlin, projektledare på UR

14.05 – 14.35 Google och makten över informationen
Gunilla Fors, Bibblan svarar

14.35 – 15.00 Fikapaus
15.00 – 15.30 Språkrådets webbresurser och rådgivningsarbete
Ola Karlsson från Språkrådet presenterar webbplatsen samt Frågelådan

15.30 – 16.00 KBs vardagstryck, om broschyrer, foldrar och blad
Carina Broman

Deltagande är kostnadsfritt och inbjudan gäller i första hand de som är operatörer hos Bibblan svarar, men alla som är intresserade av referensarbete är välkomna i mån av plats.

Sista dagen för anmälan är 3 oktober. Anmälan skickas till Sofia Murray, sofia.murray@malmo.se.
(Ange allergier och ev preferenser vad gäller mat, t ex vegetarian, vegan.)

Bibliotekariens praktiska kunskap

Att arbeta på bibliotek är komplext och vad det innebär är inte helt självklart. Vad gör egentligen en bibliotekarie? Hur ser mötena mellan personal och besökare ut?

Skriften Bibliotekariens praktiska kunskap – om kunskap, etik och yrkesrollen är resultatet av en kurs i bibliotekariens praktiska kunskaper som är ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm  och Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Tanken med kursen var att ge deltagarna möjlighet att reflektera över en förändrad yrkesroll och de utmaningar som de ställs för i sin vardag – etiska, samhällsmässiga och kunskapsmässiga.

Förhoppningen med skriften är att den ska fungera som underlag för diskussion och reflektion på fler bibliotek runt om i landet.

Läs boken på denna länk

bibliotekariens-praktiska-kunskap_290px

Nationella biblioteksstrategin föreslår : ”Ge alla invånare digitalt kompetenslyft genom bred bibliotekssatsning”

Digitalt först med användaren i fokus. Biblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte.

Fortbilda landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Det föreslår Utredningen för en nationell biblioteksstrategi i sitt första förslag som överlämnats till Kulturdepartementet. Regeringen föreslås satsa 25 miljoner kr årligen under en treårsperiod för att genomföra en bred satsning på digital kompetenshöjning för hela befolkningen.

Utredningen pekar på att den digitala utvecklingen accelererar och att det därför krävs en långsiktig handlingsplan för att kontinuerligt utveckla invånarnas digitala kompetens. Demografi, aktuella händelser som stort flyktingmottagande eller dåligt utbyggt bredband gör att satsningarna måste byggas utifrån de lokala förutsättningarna. Läs mer i pressmeddelandet. 

Att leta sig ut ur biblioteket – kom och lär om Tvättstugebibliotek

Ett sätt att hitta till dem som inte letar sig in i biblioteket av sig själva är att istället leta sig ut ur biblioteket!  Tvättstugebibliotek och Badhusbibliotek kan vara vägar att nå ut. Välkommen att ta del av hur andra har gjort!

Länsbibliotek Dalarna, Smedjebackens bibliotek och ABF Dala Finnmark bjuder in till slutseminarium om projektet Tvättstugebiblioteken i Smedjebacken den 12 oktober 2016.

Medverkar gör Smedjebackens bibliotek och ABF Dala Finnmark, VD för kommunala bostadsbolaget Bärkehus och Länsbiblioteket på Gotland.

Seminariet riktar sig till biblioteksfolk, folkbildare och företrädare för kommunala bostadsbolag.

Välkommen med din anmälan senast 3 oktober!

Mer information finns i inbjudan! inbjudan-att-leta-sig-ut-ur-biblioteket