Hur får man ungdomar att börja läsa?

The story of environment: the promotion of literature, reading and sustainability – öppen föreläsning på Högskolan Dalarna

David Gray, filosofie doktor i engelsk litteratur kommer att bl.a. föreläsa om hur man får ungdomar att läsa och engelsk litteratur. Föreläsningen är en del föreläsningsserien ”Fråga forskaren” som Högskolan Dalarna erbjuder den sista onsdagen varje månad. Föreläsningen är på engelska.

 

Datum: 30 november, tid: 16.00-16.45, plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun.

 

Vill du veta mer om Läshundar?

Projektet Läshund ger läslust bjuder in till informationsträff i Falun den 16 november om läshundar. Bild på Läshund och flicka som läser

Runt om i världen har man sedan ett antal år tillbaka tagit hjälp av sk ”Läshundar” för att på ett effektivt sätt stödja och stimulera barn med läs- och/eller talsvårigheter, så de blir goda läsare.
När barnet har närkontakt och läser för en Läshund utsöndras hormonet Oxytocin hos barnet (fungerar även på vuxna). Oxytocin är mycket viktigt för vår sinnesstämning, det skapar lugn och harmoni i motsats till hormonet Kortisol som är kroppens flykt- och stresshormon.
Oxytocinet har inte bara korttidsverkan, efter att barnet haft en aktivitet som fått denna att utsöndra oxytocin, kommer detta hormon finnas kvar i kroppen under dagen och även påverka andra skolresultat.

När: 16 november klockan 15.00 – 17.00
Var: Falu Stadsbibliotek i mötesrummet Torstensson. (Du hittar rummet en trappa upp i Dalasamlingen)
Kostnad: Gratis
För vem: Skolledare, lärare, elevvårdsteam, föräldrar, föreningar som arbetar med barn med olika funktionsstörningar
Anmälan: Senast 10 november. Först till kvarn gäller. Till projektledarna bisse.falk@hotmail.com  eller Gunilla Ekberg tel 073-334 00 83

Program
14.15  Kaffe/The och smörgås
15.00  Bisse Falk, barnboksförfattare och hundinstruktör: Vad är en Läshund?- Tillfälle att ställa frågor
15.30 Gunilla Ekberg, specialpedagog: För vem gör Läshunden nytta? Vad innebär Läshunden för eleven? Hur går en lektion med Läshund till? Tillfälle att ställa frågor.
16.00 Ewa Bergstedt: Glittra, skolhund. Nyttan med hunden i skolan
16.15 Lena Främst: Uffe – en annan väg till läsinlärning
16.30 Hur går det med allergikerna i skolan om man tar in Läshundar?
16.50 Avslutning

Välkomna! Projektet Läshund ger Läslust inom Ludvika Brukshundklubb, med stöd av Landstinget Dalarna och Länsbibliotek Dalarna
genom projektledarna Bisse Falk och Gunilla Ekberg

Skolbibliotek – hur ser det ut?

Skolbibliotek-hur-ser-det-ut_2016_sida_01_w390-2

 

Skolbiblioteksfrågan i Sverige uppfattas ofta som komplex och svår att överblicka. Det beror bland annat på att det finns en mängd olika aktörer som ansvarar för området. Därför gick de åtta myndigheter som på ett eller annat sätt påverkar skolbiblioteksfrågan samman för att skapa en överblick.

Resultatet blev rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut? som presenterar hur de olika myndigheternas uppdrag ser ut, vad som kan sägas om läget i dag, samt problembeskrivningar. Sammanställningen utgör också underlag för KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi.

Samtliga myndigheter som bidragit till rapporten är Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd.