Digitala servicecenter

vuxnehackAtt vara digitalt delaktig är en demokratisk rättighet och därför vill man i projektet Digitala servicecenter Västerbotten prova idén med digitala servicecenter i tre kommuner.

Projektet Digitala servicecenter Västerbotten ska implementera idén med kommunala digitala servicecenter i tre kommuner i Västerbottens inland; Storuman, Lycksele och Åsele. Genom projektet byggs och testas strukturer för hur kommuner långsiktigt kan arbeta för ökad digital delaktighet och kompetens för invånarna. Ett digitalt servicecenter kan ses som en vidareutveckling och samordning av service som idag finns på bibliotek, medborgarkontor, servicekontor etc. Det digitala servicecentret blir ett hjälpmedel för icke digitalt delaktiga i vid bemärkelse, och kan även vara en mötesplats mellan producenter av e-tjänster och dem som tjänsterna är tänkta att användas av.

Projektet pågår 2017–2019 och finansieras med medel av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten samt Storuman, Lycksele och Åsele kommun.

Läs mer om projektet här