MIK för mig

MIK för mig logotyp
Bild: Statens medieråd

”MIK för mig” är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

Medie- och informationskunnighet är viktigt i vår digitala samtid. Information, fakta och desinformation sprids utan urskiljning med blixtens hastighet i våra flöden. När gårdagens gatekeepers nu har ersatts av algoritmer som inte prioriterar källkritik faller det på mottagaren att värdera informationen. Då måste våra unga ha fått verktygen för att kunna sålla bland budskapen.

MIK för mig hjälper dig som är pedagog eller bibliotekarie att lära ut källkritiskt tänkande och kunskap om det förändrande medielandskapet på ett relevant och inspirerande sätt.”

Läs mer om MIK för mig på Medierådets hemsida

Källa: Statens Medieråd