Nationell biblioteksstrategi – lansering av förslag

Demokrati

Nu har den nationella biblioteksstrategin publicerat Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi . Det är ett utkast till förslag för en strategi som ska uttrycka en långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksteksverksamheten i Sverige. Den ska lämna förslag som ökar biblioteksväsendets möjligheter att uppfylla bibliotekslagen.

Man delar in sitt utkast i 6 målområden. Det första är Demokrati, och det är överordnat de andra. Sedan följer Tillgänglighet, Utbildning, Läsning, Digitalisering och Infrastruktur. Inom varje område definieras hot, hinder, utmaninger, möjligheter och problem. Möjliga åtgärder och förslag till ansvarsfördelning lämnas också. Ett otippat, men intressant förslag är att biblioteken ska ingå i totalförsvaret: ”Biblioteken bör ha en viktig roll och ansvar som en unik, öppen samhällelig arena och en garant för en säker lina till korrekt information vid kris och krig” (sid. 9)

Läsning (2)Under sommaren och hösten sker dialog om förslagen. De presenteras på Biblioteksdagarna i Stockholm i maj och vid Bok & Bibliotek i Göteborg i september. Under hösten blir det konferenser på fem ställen i landet som ska ge tillfälle till dialog om innehållet. (Notera gärna redan nu den 10 oktober i Örebro).

Presentationen av förslaget skedde i Kalmar den 8 maj och kunde också följas på webben.  Läs mer om de olika rapporter som den nationella biblioteksstrategin har sammanställt. De är både värdefull omvärldsanalys och goda kunskapsöversikter och lägesbeskrivning. Du hittar dem på den nationella biblioteksstrategins blogg.