Stärkta bibliotek – ny sökomgång

Nu öppnar den andra ansökningsomgången för Kulturrådets nya bidrag Stärkta bibliotek!

Sista ansökningsdag är 11 september och bibliotekens huvudmän – det vill säga kommunerna – kan söka stöd tillsammans eller enskilt.

Stärkta bibliotek är en tillfällig satsning under 2018-2020 för att stärka folkbiblioteken i hela Sverige. Kulturrådet genomför satsningen på uppdrag av regeringen och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Kommunernas behov står i fokus och här prioriteras satsningar som präglas av långsiktighet och riktar sig till de prioriterade målgrupper som anges i bibliotekslagen, det vill säga barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Under 2019 blir det en ansökningsomgång och den äger rum i mars-april.

Läs mer om bidraget och hur du söker här