En dag om BUFFF, biblioterapi och om samarbete

Hösten 2017 var vi, Malin Magnusson Barle och Suzanne Lazar, båda projektledare för Ett läslyft för Dalarna, i Stockholm för en heldagskonferens som Kulturrådet ordnade. Temat för dagen var Vuxnas läsning, och den ena intressanta programpunkten avlöste den andra, från läsfrämjandesatsningar i hembygdsgårdar till bibliotekspersonalens syn på skönlitteratur på svenska bibliotek.

Men den punkt som gjorde djupt intryck på oss var när Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg berättade om den svenska kriminalvården, om livet i fängelse, om hur man arbetar med återanpassning till ett liv i frihet – där läsningen och litteraturen kom in – och: om de 30 000 barn i Sverige som har en förälder eller ett syskon eller annan familjemedlem i fängelse. ”De här barnen”, avslutade Nils Öberg sin föreläsning, ”det är dom ni kan göra något för, ni som arbetar med läsning, littatur, läsfrämjande. Det är i den här gruppen barn och unga som vi till allra största del kommer att finna nästa generations dömda interner, om vi vuxna i samhället inte gör någonting för att hjälpa dem.”

I tisdags, den 26 mars, höll vi vår efterlängtade konferensdag på temat Barn med föräldrar eller familjemedlemmar i fängelse – en dag som lockade deltagare från alla möjliga organisationer i länet. Frågan vi ville lyfta är hur vi tillsammans i länet kan arbeta för barn som p.g.a. sin sociala livssituation riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, utanförskap, att misslyckas i skolan och att själva hamna i kriminalitet senare i livet. Om vi ska kunna uppnå en god och jämlik hälsa för Dalarnas befolkning – där språk, bildning och makt att uttrycka sig är grundläggande faktorer – måste vi samverka och samarbeta, och vi måste börja med barnen. Om detta pratade Suzanna Westberg, folkhälsochef i Region Dalarna, som också betonade läsningens och litteraturens kraft för förståelse och samtal.

Pia Bergström från BUFFF (Barn och Ungdom med Föräldrar/Familjemedlem i Fängelse) berättade om föreningens arbete med familjerna och barnen. Pia är även utbildare i biblioterapi, något som vi fokuserade på eftermiddagen, då länsbibliotekets Birgitta Winlöf fick lära oss om det biblioterapeutiska arbetssättet och även lät oss pröva på ett par skrivövningar. Efter det presenterade Malin högläsningsmetoden Shared Reading, och planerna som finns i Sverige på att sprida och utveckla metoden.

Kriminalvården var på plats, varav två barnombud, som berättade hur de försöker arbeta utifrån ett barnperspektiv.
Cilla Rhodin  på Dalarnas bildningsförbund pratade folkbildning och samarbete över verksamhetsgränser – som är Ett läslyft för Dalarnas hela idé – och Elin Callmer från Dalateatern läste högt ur antologin ”Du, jag, vi – om att ha en förälder i fängelse”, texter från unga som deltagit i BUFFF Sthlm:s skrivargrupp, med en röst som gav texterna liv och själ.

Vi är med andra ord oerhört tacksamma för alla våra fantastiska gäster som föreläste denna dag!
Intresset för dagen var stort, vi fyllde salen i Fryshuset i Borlänge till brädden. Så tack också alla ni från bibliotek, studieförbund och föreningar, från skola, förskola, barnhälsovård, socialtjänst, sjukvård, hälsovård, myndigheter och kultur. Hurra för er och ert engagemang!