Kunskapspass inom Språknätverk Dalarna

Som en del av insatserna inom vårt samverkansarbete mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola i Dalarna, med arbetsnamnet Språknätverk Dalarna, kommer Länsbibliotek Dalarna att under hösten 2019 och våren 2020 erbjuda all bibliotekspersonal i länet fortbildning kring små barns språkutveckling.

Vi kallar fortbildningsinsatsen Kunskapspass, och vi har lagt upp dem på fyra tillfällen. Två av passen riktar sig till all bibliotekspersonal på folkbiblioteken, de andra två specifikt till personal som arbetar med barn och ungdomar som målgrupp.

Det kommer att vara logoped Nea Hedefalk som håller i kunskapspassen, och Nea och bibliotekskonsulent Malin Magnusson Barle, kommer efter överenskommelse till biblioteken under det kommande året.

För mer info och frågor: malin.magnussonbarle@regiondalarna.se