Alla kan läsa och hör sen

Projektet syftar till att utifrån de erfarenheter Region Värmland fått via projektet Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet (2016) öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning hos förmedlare på bibliotek i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län.

Projektmål 

– Ökad kunskap och kompetens på biblioteken om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning
– Utveckla samarbete på regional nivå mellan aktörer med anknytning till tillgängliga medier inklusive tidningsföretagen och stimulera samarbeten mellan folkbibliotek och andra aktörer
– Integrera dagstidningar som taltidning i begreppet tillgängliga medier på bibliotek
– Utarbeta förslag på metoder för hur dagstidningar som taltidning kan hanteras på bibliotek
– Pröva och utvärdera de erfarenheter Region Värmland fått i projektet Tillgängliga medier allmänhet och taltidningar i synnerhet
– Identifiera behov av teknisk utrustning och/eller kommunikationskanaler som gestaltar dagstidningar som taltidning på bibliotek
– Ökad kvalitet i samtalet vid registrering av nytt konto för egen nedladdning, för att säkra att man informerar om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning.

Effektmål

– Alla tillgängliga medier blir mer synliga i biblioteksrummet
– Alla tillgängliga medier blir mer synliga i bibliotekets aktiviteter
– Ökad kunskap och kompetens hos MTM om hur bibliotek arbetar med tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning
– Ökad kännedom och kompetens på biblioteken om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning
– Ökat intresse och engagemang för dagstidningar som taltidning samt tillgängliga medier på bibliotek vilket bidrar till att taltidningsverksamheten integreras i befintlig verksamhet
– Ökat antal taltidningsläsare
– Ökad kunskap om användarna av tillgängliga mediers upplevelse och behov

Projektet har fått stöd från MTM – Myndigheten för tillgängliga medier med 900 000 kr.

Fakta

Projekttid: 1 februari – 31 december 2017
Projektägare: Länsbibliotek Dalarna
Projektteam: Konsulenterna vid de regionala biblioteksverksamheterna.

Läs hela projektplanen för Alla kan läsa och hör sen (PDF)

Utbildningsdagar 2017

Inbjudan till utbildningsdag om tillgängliga medier

Nu rivstartar vi arbetet med tillgängliga medier! Under hösten 2017 kommer biblioteken i Dalarna, Gävleborg och Uppsala arbeta särskilt intensivt med sina tillgängliga medier i projektet Alla kan läsa och hör sen! Till denna dag får du gärna ta med dig en kollega från en annan verksamhet i din kommun som också arbetar med tillgängliga medier.

Denna utbildningsdag ges på tre orter med liknande innehåll

Datum:
Tisdag 19 september, Uppsala
Onsdag 20 september, Falun
Torsdag 21 september, Gävle
Tid: 9.30 – 15.30

Inbjudan och anmälan till utbildningsdag Uppsala 19 september- anmäl dig senast 13 september.
Inbjudan och anmälan till utbildningsdag i Falun 20 september – anmäl dig senast 12 september.
Inbjudan och anmälan till utbildningsdag i Gävle 21 september – anmäl dig senast 12 september.