Nationell biblioteksstrategi

En strategi ska tas fram för Sveriges bibliotek.  Regeringen  lanserar en miljonsatsning på biblioteken i budgeten. Bland annat vill regeringen se mer utlåning av e-böcker.

– Våra bibliotek är oerhört uppskattade och omtyckta av svenska folket men många har också märkt av att biblioteken runt om i landet får allt svårare att leva upp till sina syften, säger kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) till SVT Nyheter.

Därför satsar regeringen fem miljoner kronor i år och sex miljoner kronor årligen under 2016 tom 2018 på att förbättra kvaliteten på bibliotekens verksamhet.

Ny biblioteksstrategi

Kungliga biblioteket får nu i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

– Förhoppningsvis ska den här strategin leda fram till en bättre samordning och ett effektivare arbete biblioteken emellan och det kommer att komma alla medborgare till gagn, säger kultur- och demokratiministern.

Och fem miljoner på ett halvår är mycket pengar för att ta fram en strategi menar kulturministern.

Satsning på e-böcker

Regeringen vill också att biblioteken satsar mer på utlåning av e-böcker.

– E-böckerna är viktiga för biblioteken och för hela Sveriges folk och förhoppningsvis kommer ju också strategin att behandla hur e-böckerna ska få större spridning, säger Alice Bah Kuhnke.

Fem miljoner ska lyfta kvaliteten på biblioteken http://www.svt.se/kultur/bok/fem-miljoner-ska-lyfta-kvaliteten-pa-biblioteken