Ett Läslyft för Dalarna

ettläslyftfördalarna.se

illustration: Lisskulla Berg
illustration: Lisskulla Berg

Det övergripande syftet med Ett Läslyft för Dalarna är att skapa fler hållbara strukturer för det läsfrämjande arbetet i länet. Det låter bra, men hur har vi tänkt oss att det ska gå till? Jo, genom att hjälpa bra idéer att bli till verkstad. Genom att stötta med tid, kontakter och inte minst – pengar – vill vi sätta fart på samarbetet mellan bibliotek och bildningsförbund och andra tänkbara läsfrämjarkamrater.

Fakta

Projekttid: 1 april 2017 – 31 mars 2018
Projektägare: Länsbibliotek Dalarna
Projektledare: Suzanne Lazar, Skådebanan Dalarna. Tel. 0702-477 473, e-post skadebanandalarna@telia.com
Malin Magnusson, Länsbibliotek Dalarna. Tel. 023-861 24, e-post malin.magnussonbarle@regiondalarna.se

Inventeringen 2012-2016 Ett läslyft för Dalarna

Ett Läslyft för Dalarna – lyfter fram goda exempel på läsfrämjande aktiviteter och verksamheter.