Rapport – Digitalt först – mobiliseringfasen

Mobiliseringsfasen av projektet Digitalt först med användaren i fokus är nu över och sammanlagt 67 % av all personal gjort ett självskattningstest inom Digital kompetens. Nu finns en rapport, Digitalt först med användaren i fokus – mobiliseringsfas januari-augusti 2018, som visar hur arbetet med projektet fortskrider. 

Läs mer om detta på Digitalt först-bloggen och Ladda ner rapporten här

Webbsändning från SKL om förslagen till nationell biblioteksstrategi – en väl använd timme

Den 23 augusti sände Sveriges kommuner och landsting, SKL ett webbinarium om utkastet till förslag om den nationella biblioteksstrategin. Syftet var att ge en överblick över förslagen och berätta om de synpunkter som SKL har på förslagen. Dessa ska vara ett stöd i de yttranden och synpunkter som kommuner och regioner själva vill lämna när det gäller den nationella biblioteksstrategin.

Som bibliotekschef, politiker med ansvar för bibliotek eller biblioteksmedarbetare får du en översiktlig genomgång av förslagen och en bild av SKL:s synpunkter på dem i webbsändningen. Det är väl använd tid.

Webbsändningen kommer att kunna ses i efterhand, åtminstone under ett par veckors tid. Du hittar den här.

Som ett ytterligare stöd har SKL även sammanställt ett diskussionsunderlag kring förslagen.

Stärkta bibliotek – ny sökomgång

Nu öppnar den andra ansökningsomgången för Kulturrådets nya bidrag Stärkta bibliotek!

Sista ansökningsdag är 11 september och bibliotekens huvudmän – det vill säga kommunerna – kan söka stöd tillsammans eller enskilt.

Stärkta bibliotek är en tillfällig satsning under 2018-2020 för att stärka folkbiblioteken i hela Sverige. Kulturrådet genomför satsningen på uppdrag av regeringen och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Kommunernas behov står i fokus och här prioriteras satsningar som präglas av långsiktighet och riktar sig till de prioriterade målgrupper som anges i bibliotekslagen, det vill säga barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Under 2019 blir det en ansökningsomgång och den äger rum i mars-april.

Läs mer om bidraget och hur du söker här